A töltettervező- és ellenőrző rendszer tesztelése gadolíniumot tartalmazó kazetták esetén

A Paksi Atomerőmű Zrt. blokkjain megvalósított teljesítménynövelés miatt átmenetileg megnőtt friss üzemanyag igény csökkentése, a gazdaságosság javítása új típusú üzemanyag bevezetésével biztosítható. Az új konstrukciójú üzemanyag a korábbitól uránsúly, dúsítás és geometriai szempontból is különbözik, valamint bizonyos pálcákban kiégő méreg található. A jelenleg is üzemelő fűtőelemektől reaktorfizikai szempontból jelentősen eltérő üzemanyag bevezetéséhez a töltettervező és -ellenőrző apparátust is megfelelően fel kell készíteni. Ez azt jelenti, hogy az új üzemanyag típus megváltozott tulajdonságait a neutronfizikai és termohidraulikai modellek, számítások esetén is figyelembe kell venni, ennek érdekében viszont a számítási módszereket módosítani, fejleszteni, és természetesen ellenőrizni szükséges. Munkánk ennek az ellenőrzési folyamatnak az egyik lépését mutatja be, a HELIOS kóddal meghatározott kétcsoportos hatáskeresztmetszet könyvtárak felhasználásával, a C-PORCA programmal számított paramétereket hasonlítjuk össze a Mohi Atomerőmű 1. blokkján üzemelt töltetek mért jellemzőivel.
Csatolt anyag: