Trícium – A nukleáris technika melléktermékének vízföldtani alkalmazása

Az 1953-63 között végzett magaslégköri fúziós-bomba kísérletek drasztikusan megemelték a felsőlégkör, így a csapadékvizek trícium koncentrációját. Ezen változások egy világméretű, a hidrológiai kutatások során kiválóan felhasználható nyomjelzési módszer alapjait tették lehetővé.
A rétegvizek védettségének bizonyítására a „trícium-mentesség” kimutatása kiváló módszer. A környezet nagyarányú ipari és mezőgazdasági szennyezésének kezdete ugyanis egybeesett a légköri trícium szennyezés megjelenésével. Ennek alapján a 1,6 TU-nál kisebb trícium tartalmú felszín alatti vizeket védettnek tekintjük az antropogén szennyezőkkel szemben.
A cikkben bemutatásra kerül a magyarországi csapadékvíz rekonstruált trícium idősora, valamint - hazai példákon keresztül - a felszín alatti vizek áramlásának és utánpótlódásának becslése trícium adatok alapján.
Csatolt anyag: