Trícium szaporításhoz kapcsolódó fejlesztések

Az ITER után építendő demonstrációs fúziós reaktor (DEMO) elengedhetetlen részét képező köpenye a plazma körül helyezkedik el, a vákuumkamrát béleli ki. Feladata a plazma elektromágneses és neutron sugárzásának elnyelése, hővé alakítása valamint lítium tartalmú anyagokból magreakciókkal a plazma működtetéséhez szükséges trícium termelése. Ez alapvetően szükséges egy áramtermelő fúziós reaktorhoz, mivel az deutérium-trícium (D-T) reakcióval működne, és trícium a természetben csak elenyésző mennyiségben áll rendelkezésre. A trícium szaporító kazetták a reaktor teljes belső falát beburkolnák, így egy trícium termelő köpenyt alkotnának. Az eddigi fúziós kísérletek vagy csak tiszta deutérium plazmával működtek, vagy rövid D-T működést demonstráltak, így trícium termelésre nem volt sem szükség, sem lehetőség. Az ITER kísérlet lehetővé teszi trícium szaporító teszt kazetták (Test Blanket Module, TBM) vizsgálatát, melyek európai változatainak fejlesztésében a magyar mérnökök hatékony szerepet vállaltak. A cikk az ITER TBM-ek általános bemutatása mellett a széleskörű magyar részvétellel foglalkozik.

The Tritium breeding related developments
The plasma facing, vacuum vessel covering blanket shield is a vital component of future demonstration fusion
reactor (DEMO) that will be built after ITER. Its main function is to absorb electromagnetic and neutron radiation,
transform it to thermal power and produce the needed tritium using atomic reaction of lithium based materials. It is
essential for an electricity-producing fusion reactor, because it will be powered by the deuterium-tritium (D-T)
reaction, and tritium is available only in a very limited amount in the nature. Tritium breeding blankets will cover
the whole internal surface of the reactor to form a tritium breeding blanket shield. The existing fusion experiments
operated either with just pure deuterium, or demonstrated only short D-T operation, so tritium production was
neither necessary nor possible. The ITER experiment will allow the examination of tritium breeding test blankets
(Test Blanket Module, TBM). Hungarian engineers played major role in the development of European TBM variants.
The article covers, besides the general introduction of ITER TBMs, the wide range of Hungarian contribution.

Csatolt anyag: