A VVER-1200 reaktoron végzett indítási mérések szimulációja a KARATE-1200 programmal

A reaktor fizikai indítása nagy körültekintést igénylő mérési sorozat, melynek során az új zóna technikai, technológiai és reaktorfizikai paramétereit vizsgálják. A sikeres teszt szükséges feltétele az energiatermelés elindításának. Különösen izgalmas egy új típusú reaktor első kampánya, ahol az új technika, technológia minden elemét részletesen tesztelni kell, továbbá a mért és a számolt fizikai jellemzők összevetése is nagyobb körültekintést igényel.

Az utóbbi években több új VVER-1000 és VVER-1200 típusú blokkot kapcsoltak a hálózatra, és az ezeken végzett fizikai indítási mérésekről számos cikk jelent meg. Figyelembe veendő, hogy ezeken a blokkokon az eddiginél hosszabb kampányokra alkalmas új típusú kazetták jelentek meg az induló töltetben. Ezzel a tervezéssel kapcsolatos számítási apparátusok is szélesebb adatbázison váltak ellenőrizhetővé.  A cikkben először egy hazai példát, egy VVER-440 típusú blokkon végzett indítási mérést mutatunk be. Ezután a publikációk alapján először röviden ismertetjük az új reaktor tulajdonságait, majd a közölt méréseket. A kísérletek mellett néhány esetben az orosz, továbbá a saját szimulációink eredményeit is megadjuk.

Analysis of the Start-up Physics Tests of a VVER-1200 Reactor with the KARATE-1200 Code System

Physical start-up of the nuclear reactor is a series of meticulous measurements of the technical, technological and reactor physical parameters of the new zone. A successful test is a prerequisite for starting power generation. Particularly exciting is the first cycle of a new type of reactor, where all the elements of the new technique and technology need to be tested in detail, and the comparison of measured and calculated physical characteristics also requires greater care.

In recent years, several new VVER-1000s and two VVER-1200s have been connected to the grid, and numerous articles have been published on physical start-up measurements on these units. Calculation tools related to this design also became verifiable on a larger database. This article first introduces an indigenous example, a start-up measurement on a VVER-440 NPP. Then, based on the Russian publications, the properties of the new reactor will be described briefly, followed by the measurements reported. In some cases our simulations for Russian as well as our own are going to be given.

Csatolt anyag: