Zajdiagnosztika az 1970-es évek KFKI-jában

Kosály György a zajdiagnosztika alapjait kidolgozó kutatók közé tartozik. Ebben az írásban arról a munkájáról emlékezünk meg, amelyet még a KFKI-ban készített, és amelyben kimutatta: a detektorok csak egy korlátozott „látótávolsággal” rendelkeznek. Az általa kidolgozott modell jó egyezést mutat a mérésekkel. Modelljét a reaktorzaj lokális-globális komponensekre bontásaként ismeri a világ. Kosály György és csoportjának munkája alapvetően hozzájárult a zajdiagnosztika kialakulásához, eszközeinek világméretű elterjedéséhez.

Csatolt anyag: