A ZR-6 kritikus rendszer méréseinek felhasználása transzport kódok tesztelésére

A ZR-6 kritikus rendszeren végzett mérések pontossága és a különböző intézetekben ezek felhasználásával elvégzett számítások, metodikai vizsgálatok azt bizonyítják, hogy a kísérletekben kapott adatok alkalmasak finom hálós diffúziós, vagy annál fejlettebb algoritmusok pontosságának vizsgálatára. Ezek a mérések a VVER-440 típusú reaktorok számítására az MTA Energiatudományi Kutatóközpont (MTA EK), a KFKI Atomenergia Kutatóintézet (KFKI AEKI) jogutódja által kifejlesztett KARATE-440 programcsomag validációs adatbázisának elemei. 2008-tól az európai uniós NURESIM program keretében a francia eredetű APOLLO kóddal végeztünk összehasonlító számításokat. A cikk röviden ismerteti a kísérleti programból felhasznált méréseket és az elvégzett szimulációkat. A KARATE számítások az ENDF/B-VI magfizikai adatok alapján készültek, míg a francia kód a JEF 2.2 adatbázist használja. A különböző eredetű könyvtárak hatását a szimuláció pontosságára MCNP számításokkal mutatjuk be. Eredményeinket összehasonlítjuk egyéb irodalmi adatokkal is.

Validation of transport codes by using of experiments performed at the ZR-6 critical reactor

The accuracy of the measurements performed at the ZR-6 critical system, their simulations carried out at various institutions and some methodological studies demonstrate that the data obtained in these experiments is suitable for studying the accuracy of the fine mesh diffusion or more developed algorithms. These experiments are also parts of the validation database of the stationary KARATE-440 code system developed by the Centre for Energy Research,f Hungarian Academy of Science (the former KFKI AEKI). From 2008 comparative calculations based on the data set have been done by using the APOLLO code in the frame of the European Union NURESIM program. This article briefly describes the experiments used in the comparative analysis and their simulations. The KARATE calculations are based on ENDF/B –VI nuclear physics data, while the French Code uses the JEF 2.2 database. The MCNP calculations are performed to show the effect of different databases to the accuracy of the simulations. Our results are compared with other data from literature as well.

Csatolt anyag: