13/2

Falak önárnyékolásának hatása neutronaktivációt követő gamma-dózisterek számításakor

Az Uppsala-i Egyetemen a közeljövőben üzembe helyeznek egy D-T neutrongenerátort, melynek az engedélyeztetéséhez szükséges volt a generátort környező szerkezeti elemek (falak, kollimátor) neutronaktivációját követő gamma-sugárzás okozta dózisterhelések vizsgálata. A vizsgálat során a generátor körüli neutronteret MCNP6-tal számoltuk, majd a neutronaktivációt követően kialakuló gamma-sugárzás forrástagjának meghatározásához a FISPACT-II-kódot alkalmaztuk, végezetül a gammasugárzás által keltett dózisteret ismét MCNP6 segítségével becsültük meg.

A novovoronyezsi rekritikussági kísérlet szimulációja a KARATE programrendszerrel

Egy nyomottvizes erőműben feltételezett gőzvezetéktörés esetében a szekunder oldalon kialakuló folyamatos hűtés következménye a zóna hűtőközegének gyors hőmérséklet-csökkenése. Ilyenkor elképzelhető, hogy a zóna újra kritikus állapotba kerül. Ezt a helyzetet legjobban a zónában található moderátor átlaghőmérséklete, az ún. rekritikussági hőmérséklet jellemzi, amely erősen függ a reaktor termohidraulikai és reaktorfizikai állapotától, és csak a térbeli jelenségeket jól modellező reaktorfizikai kóddal lehet meghatározni.