Falak önárnyékolásának hatása neutronaktivációt követő gamma-dózisterek számításakor

Az Uppsala-i Egyetemen a közeljövőben üzembe helyeznek egy D-T neutrongenerátort, melynek az engedélyeztetéséhez szükséges volt a generátort környező szerkezeti elemek (falak, kollimátor) neutronaktivációját követő gamma-sugárzás okozta dózisterhelések vizsgálata. A vizsgálat során a generátor körüli neutronteret MCNP6-tal számoltuk, majd a neutronaktivációt követően kialakuló gamma-sugárzás forrástagjának meghatározásához a FISPACT-II-kódot alkalmaztuk, végezetül a gammasugárzás által keltett dózisteret ismét MCNP6 segítségével becsültük meg. Ez a módszertan ugyan egyszerű, viszont az eredmények rendkívül érzékenyek arra, hogy a neutronaktivációt mennyire finom geometriában számítjuk.

Self-shielding effects of walls in computations of gamma dose rates following neutron activation

In the near future a D-T neutron generator will be installed at Uppsala University. Assessing the dose rate due to delayed gammas following neutron activation of structural materials surrounding the generator (walls, collimator) is part of the licencing process. In this study the neutron field around the detector was calculated with MCNP6, then the gamma source term after neutron activation was determined with FISPACT-II. Finally, MCNP6 was used to estimate the dose rate due to the gamma source term. This methodology is rather simple, nevertheless the results are sensitive to the size of the cells in which the neutron activation is calculated.

Csatolt anyag: