I/1

Szuperkritikus víz és hidrogén gazdaság

Áttekintést adunk a szuperkritikus vízben lejátszódó folyamatok lehetőségeiről és szerepéről a hidrogén előállításában. A kritikus és szuperkritikus állapot általános jellemzése után összefoglaljuk a szuperkritikus víz néhány, a téma szempontjából fontos fizikai kémiai tulajdonságát. Ezután szó lesz az organikus anyagokból történő hidrogén előállításról. Végül áttekintjük a fissziós és fúziós erőműveknek ezekben a technológiai folyamatokban várható szerepét.

Építmények öregedéskezelésének előkészítése

A Paksi Atomerőmű építményei öregedéskezelése szakértői anyagát az ERŐTERV Zrt. alvállalkozói közreműködéssel, több éves munkával készítette el. A dokumentáció sorozat az amerikai nukleáris energetika alapelveinek figyelembe vételével készült ([1], [2]), felhasználva a hasonló erőművek tapasztalatait ([3]).

A nukleáris technikával kapcsolatos gondolkodás múltja, jelene, jövője

A jelen dolgozat kitér a jelenlegi fizikaoktatás helyzetére, a folyamatos óraszámcsökkentésből adódó problémákra. Rövid áttekintést adott azokról a nemzetközi felmérésékről, amelyekben hazánk évtizedek óta részt vesz. A cikk második részében fiatalok körében az atomenergia megítéléséről végzett három felmérés eredményei kerülnek bemutatásra.