V/5

Marx György (1927- 2002)

Marx György a XX. század fizikájának kiemelkedő magyar tudósa, a természettudomány felső- és közoktatásának világszerte elismert továbbfejlesztője, a magyar társadalom modernizációjának nagyhatású képviselője volt. Írásunkban rá emlékezünk halálának 10. évfordulója alkalmából, felidézve életének fő eseményeit, tudományos kutatói és oktatói pályafutását.

A Becquerel - sugaraktól a chicagói reaktorig III. rész Láncreakció: az elmélettől a megvalósításon át az alkalmazásig

Előző írásainkban bemutattuk az atom, illetve az atommag szerkezetének, a radioaktív sugárzás három fajtájának a megismerését, a mesterségesen keltett izotópok előállítási lehetőségeit és a maghasadás felfedezését. Jelen írásunkban a láncreakció felfedezését írjuk le eredeti dokumentumokra támaszkodva, majd bemutatjuk a 70 éve Chicagóban megépített első atomreaktor történetét.

Neutronkutatások Magyarországon

A magyarországi neutronkutatás fő bázisa az MTA csillebérci kutatóreaktora, amely az elmúlt 20 évben – mint az egyetlen európai léptékű hazai kutatási infrastruktúra – a társadalmi hasznosulás fontos intézménnyé vált, mind a tudományos, mind a nemzetgazdasági tevékenységek tekintetében. A neutron felfedezésének nyolcvanadik évfordulója alkalmából összegyűjtöttünk néhány említésre méltó példát a hazai neutronkutatások elmúlt időszakának eredményéből, valamint bemutatjuk azokat a területeket, ahol a reaktorhasználat közvetlen társadalmi haszna gyorsan és hatékonyan érvényesül.

Az atomerőmű építők – a többség folytatja vagy megkezdi

A kétrészes írás elsőként azzal a kevés országgal foglalkozott, amely már elfordult vagy elfordulóban van az atomenergetikától. Folytatásként azzal a jelentős többséggel foglalkozik, amely – megtorpanva vagy töretlenül – tovább viszi, vagy új belépőként megkezdi a nukleáris blokkok építését. Főként az elmúlt pár év eseményeit, az azokból kiolvasható trendeket ismertetik a cikkek.