Kozmikus müonok elnyelődése vas és ólom abszorbensben

A földfelszínt folyamatosan bombázzák nagyenergiás részecskék, amelyek égi eredete éppen 100 éve nyert bizonyítást. A primer kozmikus sugárzás jórészt protonokból áll, amelyek az Univerzum legenergetikusabb részecskéi, a leggyorsabbak közülük a CERN Nagy Hadronütközetetőjének (LHC) maximális, TeV-es energiáit is jóval túlszárnyalják. A kozmikus protonok a felsőlégkör atommagjaival ütközve részecskezáporokat keltenek, amelyek müonkomponensei eljutnak akár a földfelszín alá is. Mérésünkben a REGARD csoport által kifejlesztett müontomográf segítségével néhány GeV energiájú kozmikus müonok elnyelődését vizsgáltuk vas és ólom abszorbensekben. Kísérletünk eredményeit összehasonlítottuk korábbi, különböző mélységű, földfelszín alatti méréseinkkel.