Szivattyúk szívócsonkjai felett kialakuló örvénytölcsérek numerikus vizsgálata

Elégtelen vízszint esetén örvény alakulhat ki a víz felszínén a szivattyú szívócsonkjai felett. Az örvényképződés megnövelheti a beáramlás perdületét, ill. levegő beszívását is eredményezheti, ami veszélyezteti a szivattyúk biztonságos üzemét. Könnyűvizes reaktorokban, különösen a kisnyomású zóna üzemzavari hűtővízrendszer szivattyúinál, amelyek primer hűtőközegvesztéses baleset esetén a reaktor hosszú távú hűtéséről gondoskodnak, releváns ez a probléma. Egy ANSYS CFX szimuláción és a Burgers és Rott által levezetett [2] örvénymodellen alapuló számítási eljárást dolgoztunk ki az örvénytölcsér paramétereinek, ill. a kritikus feltöltési magasság (örvénytölcsér keletkezésének megakadályozásához szükséges minimális vízszint) meghatározására. Az alábbi cikkben a kapcsolt módszer validálását mutatjuk be Moriya [3] mérési eredményei alapján. A kapcsolt módszer segítségével eredményesen határoztuk meg az örvénytölcsér paramétereit a vizsgált áramlási tartományban.