Atomerm intelligens hálózatban

Egy háromfázisú rendszerben, ha két fázis között, illetve egy vagy két fázis és a föld között rövidzárlat történik, három különböz típusú áram alakul ki: pozitív, negatív és zérus sorrendű. Ezeket az áramokat kihasználva az alacsonyabb prioritású fogyasztókat le lehet kapcsolni a hálózatról. Általában az atomerm! az összes fogyasztónak szállít, de a tárgyalt esetben csupán az elsdleges prioritású fogyasztókat táplálja, bár néhány periódusban csökkentett amplitúdóval.

Az atomermű egy intelligens hálózatban biztosítja a villamos energiát a magas prioritású fogyasztóknak szigetüzemben, szimmetrikus összetevk használatával. A cikkben egy példa kerül bemutatásra szigetüzemre egy atomerművel és magas prioritású fogyasztókkal, amelyek egy intelligens hálózatba vannak bekapcsolva.

Az intelligens hálózat aktuális kifejezés a mai világban. A tanulmány egyik célja, hogy megmutassa, hogy az atomenergia jól illeszkedik ebbe a rendszerbe. Másik célja pedig az, hogy bemutassa, akár egyetemi hallgatók is tudnak programokat fejleszteni, nem csak olyan kész programokat használni, amelyeket sokan mások fejlesztettek ki hosszú évek során.

Csatolt anyag: