IV/1

Htközeg áramlásának vizsgálata VVER ftelem-kazetta fejrészben lézeroptikai méréstechnikákkal, CFD validációhoz

A VVER-440 típusú reaktor kazettamodelljén végzett kísérleteink célja a központi csőben levő áramlás keveredésre gyakorolt hatásának vizsgálata volt. A központi csőbe egy belső cső alkalmazásával a feltételezettnél nagyobb forgalmú közeget juttattunk.

Nagyintenzitású gamma sugárterek dozimetriája II.

Cikksorozatunk második részében folytatjuk az elmúlt negyven évben a gamma sugárterek dozimetriája területén, az intézetünkben elért legfontosabb eredmények bemutatását. Nagy-intenzitású gamma sugárterek félvezetős méréstechnikáját, sugárterek dózisteljesítmény eloszlásának számítógépes modellezését fejlesztettük ki.