Atomerőmű építés kompetenciái

Az atomerőmű megvalósítás összetett feladatainak megoldása nagyszámú, egymástól idegen szakmai alapokon álló szakterület együttműködését kívánja az előkészítés-tervezés, a megvalósítás-kivitelezés, továbbá az ellenőrzés-felügyelet területén. A rendszerek, szerkezetek és komponensek biztos működése érdekében fokozottabb az igény a széleskörű együttműködés magas minőségére. A nukleáris biztonsági igénynek való megfelelés feltételeit vizsgálva kijelenthető, hogy a folyamat szereplőinek speciális képességekkel kell rendelkezniük. A tapasztalatok szerint megfelelő minőségű munka, nagy biztonsággal, a nukleáris ismeretekkel rendelkező vállalkozóktól várható. Ennek jelentős vonzata a humán erőforrás tudásának, kompetenciájának a fejlesztése. A beszállítói lánc potenciális vállalkozóinak nagy része várhatóan általános szakmai területről pályázik, a megfelelő képességek elérése érdekében stratégiai intézkedéseket kell hozniuk. Cikkünk témája a szükséges tudásterületek áttekintése.

We reviewed the circumstances of the domestic nuclear energetic industry related to the construction of a new
nuclear power plant. The professional possibilities were analyzed concerning the preparations. The analysis of
needs was performed in two length of time, for the construction phase and for the operating period. We show the
draft plan of a professional course which responds to the requirements.

Csatolt anyag: