Atomtörténet 1945-1955

A második világháború utolsó heteiben a csendes-óceáni hadszínterén több meghatározó esemény történt, amelyek együttesen vezettek a háború lezárásához. Ezeket történeti, kronológiai sorrendbe állítva láthatóvá és némiképp érthetővé válnak azok a dilemmák és bizonytalanságok, amelyekkel a háborúban részt vevő országok vezetői néztek szembe azokban a zűrzavaros időkben. Az ekkor megalkotott atombombák sűrűn lakott városokra való ledobásának morális és erkölcsi problémái, katonai és diplomáciai szempontjai egyaránt rávilágítanak a mai napig rendezetlen kérdés egy-egy oldalára. Kétrészes írásomban a Japánra ledobott atombombák körülményeiről, következményeiről, a második világháborút követően kibontakozó szovjet és angol atombomba programról, a hidrogénbomba kifejlesztéséről, a hidegháború korai időszakáról és az atomenergia békés célú felhasználásnak kezdeteiről lesz szó.

Atomic history 1945-55

During the last weeks of World War II in the Pacific theater several notable events occurred, which together have led to the end of the war. If we put these in historical, chronological order the dilemmas and uncertainties the leaders of the countries participating in the war had to face in those turbulent times become more visible and somewhat understandable. The dropping of the newly created nuclear bombs in densely populated urban areas, the moral and ethical problems associated, the military and diplomatic aspects highlight the outstanding issues and reveal different sides of this unsettled question.
In this two-part paper we will show the circumstances and the consequences of the atomic bombs dropped on Japan, the Soviet and British atomic bomb programs unfolding after World War II, the development of the hydrogen bomb, and the early days of the use of nuclear energy for peaceful purposes in the beginning of the Cold War will be discussed.

Csatolt anyag: