VI/4

A pozitronemissziós tomográfia (PET) elvi alapjai és feldolgozási lehetőségei a középiskolában II. rész

Írásunk első részében az elektron-pozitron annihiláció elvi alapjait mutattuk be. Jelen második részben egy konkrét mérés leírását adjuk közre a mérési adatokkal és a kiértékeléssel együtt. A mérési összeállítást Veres Gábor egyetemi adjunktus és Csorba Ottó mérnök-oktató készítette.

In the first part of the article we presented the theoretical foundations of positron annihilation. This second part contains the description of a concrete measurement process, together with the recorded data and its evaluation.

A pozitronemissziós tomográfia (PET) elvi alapjai és feldolgozási lehetőségei a középiskolában I. rész

Minden témakör megmutatható és megfoghatóvá tehető középiskolás diákok számára, ha megfelelő eszközökkel, ideális módon dolgozzuk fel a kérdést. A magfizika egyik érdekes témaköre az elektron és a pozitron annihilációja. Egy plüssmackón demonstrálható az ide kapcsolódó fontos effektus, mely a pozitronemissziós tomográfia (PET) elvi alapja. A Nukleáris Tábor résztvevői minden évben az ELTE TTK-n tett látogatásaik alkalmával elvégeznek egy ezzel kapcsolatos demonstrációs mérést.

Az atomenergia megítélése az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának hallgatói körében

Minden ember számára természetes, hogy mindennapi életünkhöz energiára van szükség, az energia életünk minden pillanatában jelen van, energiaellátás nélkül már nem tudna létezni a társadalom. A jövő energiaellátásának egyik nagy kérdése, hogy az alternatív erőművek a hagyományos, nem megújuló energiaforrást használó erőművek mellett mikor és milyen arányban jutnak szerephez, a már meglévő erőművek felváltása, illetve kiegészítése milyen mértékben valósul meg?

Atomtörténet 1945-1955

A második világháború utolsó heteiben a csendes-óceáni hadszínterén több meghatározó esemény történt, amelyek együttesen vezettek a háború lezárásához. Ezeket történeti, kronológiai sorrendbe állítva láthatóvá és némiképp érthetővé válnak azok a dilemmák és bizonytalanságok, amelyekkel a háborúban részt vevő országok vezetői néztek szembe azokban a zűrzavaros időkben. Az ekkor megalkotott atombombák sűrűn lakott városokra való ledobásának morális és erkölcsi problémái, katonai és diplomáciai szempontjai egyaránt rávilágítanak a mai napig rendezetlen kérdés egy-egy oldalára.

ABOS 1-es, 2-es és 3-as osztályba sorolt rendszerek és rendszerelemek üzemidő-hosszabbításhoz kapcsolódó konstrukciós felülvizsgálata

Az üzemidő-hosszabbítás megalapozásának egyik fontos eleme az ABOS1 1-3 osztályba sorolt rendszerek és rendszerelemek konstrukciós felülvizsgálata. A felülvizsgálat az ASME BPVC2 Section III szabvány alapján készült, mely előírásrendszert - egyéb okok mellett - a tervezésre vonatkozó előírások differenciáltsága, az elfogadási kritériumok és a követelmény-specifikálási rendszer korszerűsége miatt alkalmaztunk.

Virtuális vezénylő a paksi teljesléptékű szimulátorhoz

Az elmúlt évben kifejlesztettünk egy új, virtuális vezénylőtermi modellt a paksi atomerőmű teljesléptékű szimulátorához. A kialakított eszköz lehetővé teszi, hogy a vezénylőn keresztül elérhető összes funkciót, egy vagy több monitoron keresztül, az operátorok által megszokott módon érjük el. A fejlesztés során, a játékipar vívmányait segítségül hívva, felépítettük a vezénylőterem 3D-s modelljét, amelyhez egy eredetileg animációs filmek és videó játékok gyártására készített nyílt forráskódú szoftvert használtunk fel.