Az atomerőművi hermetikus tér hűtésének vizsgálata a Duna változó vízhőmérsékletének függvényében

A Paksi Atomerőműben az üzem közbeni karbantartások (ÜKK) ütemezése során felmerült, hogy ezeket nyáron is végezhessük. A hermetikus tér hőmérsékletének előírt korlátok között tartásához egy megtervezett, és végrehajtott mérési programmal, valamint archív adatokkal és mérnöki elemzésekkel igyekeztünk előre meghatározni a hűtési funkciót ellátó, időben változó Duna-vízhőmérséklet-korlátot. Annak érdekében, hogy a hűtővíz hőmérsékletéből következtetni tudjunk a kialakuló hermetikus téri hőmérsékletekre, egy leíró függvényt kellett készíteni. A bokszhőmérséklet-értékek mellé az adott időponthoz tartozó Duna-vízhőmérséklet értékeit is hozzárendeltük. Az így rendelkezésre álló boksz-hőmérséklet és hűtővíz-hőmérséklet adatpárokból külön állományba rendeztük a naponta azonos órában mért adatpárokat. Az adatok segítségével a külső levegő hőmérséklet és a napsütés zavaró hatásait minimalizáltuk. A hűtővíz-hőmérséklet függvényében az azonos napszakhoz tartozó adatokat monoton növekvő sorba rendeztük. A kapott diagramok mindig az azonos napszakhoz tartozó, emelkedő Duna-hőmérséklet függvényében mutatják a hermetikus téri hőmérsékleteket, nagymértékben csökkentve ezzel a napi hőmérséklet-ingadozás és a napsugárzás okozta statisztikus eltérés hatását. Az elemzés eredménye: az ÜKK-k június végéig végrehajthatók, de nem javasolt ezt a júliusra és augusztusra ütemezni. A nyári időszak elejére eső ÜKK végrehajtása előtt a közelítő függvények segítségével a hermetikus tér hűtési viszonyainak ellenőrzését el kell végezni.

Investigation of the cooling of the hermetic area in the nuclear power plant as a function of the changing cooling water temperature of the Danube

During planning of the on-line maintenance works (OLM) at the Paks Nuclear Power Plant (Paks NPP) the need to conduct such OLMs was also considered. To keep the temperature of the hermetic area within prescribed limits, we tried to pre-determine the limit for cooling function of the Danube water temperature which changes in time, with a designed and implemented measurement program, as well as archive data and engineering analyses. In order to conclude from the temperature of the cooling water, a descriptive function had to be created. The hermetic area temperature values were linked to the Danube water temperature for given time points. In the boxing temperature and the cooling water temperature data pairs the data pairs measured in the same time points were selected separately. With the help of the data, the disturbing effects of the outside air temperature and sunlight were minimized. Depending on the cooling water temperature, the data for the same time of day were arranged in a monotonous row. These diagrams always show hermetic area temperature values depending on the rising Danube temperature at the same time of the day, thus reducing the statistic effect of daily temperature fluctuations and sunlight. The result of the analysis: The OLMs can be executed by the end of June, but it is not recommended to schedule for July, August. Before performing the OLMs at the beginning of the summer period, the cooling conditions of the hermetic area must be carried out with the approximation functions.

Csatolt anyag: