15/2

Teammunka a blokkvezénylőben

A Paksi Atomerőben a biztonságos villamosenergia-termelése a koordinált blokkvezénylői csapatmunkán alapszik. A csapatmunka sikerkritériumainak meghatározásához szükségessé vált, hogy a szervezet megalkossa a blokkvezénylői csapatmunka definícióját. Ennek a munkafolyamatát mutatjuk be, kiegészítve azzal a szakirodalommal, amelyet ebben a témakörben dolgoztunk fel.

Reaktorvédelmi rendszerrel kapcsolatos feladatok vizsgálata a további üzemidő-hosszabbítás lehetősége kapcsán

A tanulmány célja bemutatni a Reaktorvédelmi Rendszer (RVR) jelenlegi állapotát a Paksi Atomerőműben, továbbá, rámutatni az RVR azon elemeire, melyek rekonstrukcióra szorulnak, tekintettel a további üzemidő-hosszabbítás lehetőségére. A fő kérdés a 2. generációs Teleperm XS hardverelemek alkalmazhatósága. Munkánk eredményeként igazolást nyert az új eszközök beépíthetősége, emellett hasznos tapasztalatokra tettünk szert a szükséges hardver- és szoftvermódosítások terén.

Hatvan éve alakult meg az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Sugárvédelmi Szakcsoportja 1962-ben alakult meg. A Szakcsoport minden évben háromnapos Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamot rendez (idén a 47.-et), és az évet klubdélutánnal zárja. Rendszeres kiadványa a Hírsugár, ami egyben a vezetőség tájékoztatója a tagság felé. Szakmai cikkeket a Sugárvédelem című online folyóirat közöl. A Sugárvédelmi Szakcsoport elnevezése 2021 óta Sugárvédelmi Szakosztály. A Szakosztály évente egy-két Sugárvédelmi Emlékérmet ad ki.

Az atomerőművi hermetikus tér hűtésének vizsgálata a Duna változó vízhőmérsékletének függvényében

A Paksi Atomerőműben az üzem közbeni karbantartások (ÜKK) ütemezése során felmerült, hogy ezeket nyáron is végezhessük. A hermetikus tér hőmérsékletének előírt korlátok között tartásához egy megtervezett, és végrehajtott mérési programmal, valamint archív adatokkal és mérnöki elemzésekkel igyekeztünk előre meghatározni a hűtési funkciót ellátó, időben változó Duna-vízhőmérséklet-korlátot. Annak érdekében, hogy a hűtővíz hőmérsékletéből következtetni tudjunk a kialakuló hermetikus téri hőmérsékletekre, egy leíró függvényt kellett készíteni.