Az emelt teljesítményszinten való üzemeltetés biztonsági értékelése

Jelen cikkben összefoglaljuk a teljesítménynövelés (TN) kapcsán készült üzemzavar-elemzéseket és azok eredményeit. Az egyes kiindulási eseménycsoportok szerint bemutatjuk a TN és a kapcsolódó átalakítások miatt megváltozott kezdeti paraméterek hatását az üzemzavarok lefolyására. Bemutatjuk a TN és a kapcsolódó átalakítások hatását a tervezési üzemzavar-elemzések (DBA) eredményeire, különös tekintettel a konténment viselkedésére. Röviden összefoglaljuk a TN hatását az 1. és 2. szintű PSA elemzésekre.

Csatolt anyag: