Az Európai Neutronkutató Központ leszerelési terve

A jövő generációk védelme érdekében a sugárveszélyes létesítmények leszerelését, ártalmatlanítását meg kell tervezni, és
biztosítani kell az ehhez szükséges erőforrásokat [1]. A leszerelési folyamatban számos, folyamatos fejlesztés alatt álló módszer,
megoldandó feladat játszik szerepet, pl. dekontaminálás, vágási technikák, hulladékkezelés, hulladék végleges elhelyezése,
telephely helyreállítása. Leszerelési tervet kell készíteni a nukleáris létesítmények, pl. atomreaktor, gyorsító, spallációs forrás,
radioaktív hulladéktároló, uránbánya, fűtőelemgyártó, reprocesszáló üzem felszámolásához; újabban fosszilis erőművek esetén
is. A létesítés engedélyéhez előzetes leszerelési tervet kell készíteni, a leszerelhetőséget már az építésnél is figyelembe kell venni.
A leszerelési terv folyamatos felülvizsgálata szükséges az új technológiák és információk beépítése céljából, ezen kívül
mérésekkel kell ellenőrizni az előzetes számításokat.

Key elements of the decommissioning plan for the European Spallation Source
According to the international guidance decommissioning of hazardous radiological facilities should be planned
even before its construction. The type of information and the level of detail in the plan shall be commensurate with
the type and status of the facility and the identified hazards associated with its decommissioning. As the envisaged
period for the decommissioning of the ESS facility is 2065 - 2070 after an expected 40 years of lifetime the form of an
initial decommissioning plan (IDP) is quite satisfactory at present. IDP will be revised and extended regularly up to
the final decommissioning plan by the end of the facility lifetime. Numerous technical and financial details do not
have to be defined in the IDP since stakeholders, personnel, contractors and technologies are likely to change
substantially over the lifetime period of the facility.

Csatolt anyag: