7/3

Energiakörkép a XXI. század elején

„Takarékoskodjunk az energiával!” Manapság ezt a jelmondatot sokfelé lehet olvasni, hallani. Az iskolában viszont azt
tanítják, hogy az energia megmarad. Akkor mit jelent ez valójában? Írásunkban bemutatjuk a villamos „energiatermelés”
fizikai és kémiai alapjait, rövid áttekintést adunk a világ, az Európai Unió és hazánk energia-előállítási terveiről, valamint
néhány energiaforrás felhasználási lehetőségeit elemezzük, illetve ezek oktatási vetületeit mutatjuk be.

Az SCWR-FQT tesztszakasz be- és kilépő részének CFD analízise

Az SCWR-FQT (Supercritical Pressure Water Cooled Reactor-Fuel Qualification Test) projekt egy 2010-ben meghirdetett és elnyert Európai Uniós FP7-es kutatási projekt, amelyben 6 európai partner (köztük a BME NTI) dolgozik együtt. A projekt célja egy tesztkör megtervezése és a tervek korszerű elemző kódokkal való analízise. A tesztkör a Prága melletti Řež -i kutatóintézet (CVR) LVR-15-ös reaktorába kerülne elhelyezésre 2015 után. Az analíziseknek olyan részletességűeknek kell lenniük, hogy a cseh nukleáris hatóságnál történő majdani engedélyeztetési folyamatot is megalapozzák.

Reaktorkovácsok

Pár évvel ezelőtt úgy tűnt, hogy a nukleáris reneszánsz egyik kerékkötője a világban a korlátozott reaktortartály kovácsoló
kapacitás. Ma már látszik, hogy ez a korlát egyre kevésbé áll fenn. A cikk elsősorban nyomottvizes reaktortartályok gyártására
koncentrál, de kitér forralóvizes reaktortartályokra, gőzfejlesztőkre, primer köri csővezetékekre és generátor tengelyekre is.

Folyékony radioaktív hulladékok térfogatcsökkentése az MVM Paksi Atomerőműben

Liquid radioactive waste management at MVM Paks Nuclear Power Plant Over the last few years practices related to the treatment of radioactive wastes at Paks Nuclear Power Plant have undergone significant changes. In the mid 90-s Paks Nuclear Power Plant established a goal aimed at implementing a processing technology capable of reducing the volume of liquid radioactive wastes (LRW).

Az Európai Neutronkutató Központ leszerelési terve

A jövő generációk védelme érdekében a sugárveszélyes létesítmények leszerelését, ártalmatlanítását meg kell tervezni, és
biztosítani kell az ehhez szükséges erőforrásokat [1]. A leszerelési folyamatban számos, folyamatos fejlesztés alatt álló módszer,
megoldandó feladat játszik szerepet, pl. dekontaminálás, vágási technikák, hulladékkezelés, hulladék végleges elhelyezése,
telephely helyreállítása. Leszerelési tervet kell készíteni a nukleáris létesítmények, pl. atomreaktor, gyorsító, spallációs forrás,

MELCOR súlyos baleseti elemző kód validálása gázhűtésű gyorsreaktorra

Az ALLEGRO projekt keretein belül a tervek szerint a közeljövőben megépülhet a negyedik generációs atomerőművekhez tartozó gázhűtésű gyorsreaktor demonstrációs reaktora. Természetesen ezen új típusú reaktoroknak is meg kell felelniük a különböző biztonsági előírásoknak, a biztonsági rendszerek megtervezéséhez pedig ismerni kell a lehetséges baleseti, súlyos baleseti folyamatokat. A hagyományos atomerőműveknél használt súlyos baleseti elemző kódok azonban vízhűtésre lettek megalkotva, így külön vizsgálat nélkül nem alkalmazhatók gázhűtés esetén.