A bátaapáti NRHT sugárvédelmi és környezetellenőrző rendszere

A paksi atomerőmű üzemeltetéséből és majdani lebontásából származó kis és közepes aktivitású hulladékok befogadására egy felszín közeli hulladéktároló létesült Bátaapáti község közigazgatási területén. A hulladéktároló üzemeltetője széleskörű sugárvédelmi ellenőrzést hajt végre, amelynek célja információszerzés a telephely sugárzási viszonyairól, a személyzet sugárterheléséről, és a környezeti közegek mesterséges eredetű radioaktív-anyag tartalmáról.
A sugárvédelmi és környezetellenőrző rendszerek alkalmazásával lehetőség nyílik a hulladéktároló üzemeltetésével kapcsolatos tevékenységek során a sugárvédelmi előírások betartatására. A rendszer által szolgáltatott adatok felhasználásával a tároló üzemeltetése optimalizálható, fejleszthető. Továbbá a rendszer használatával biztosítva van a dolgozók és a környező lakosság sugárterhelésének ésszerűen elérhető legalacsonyabb szinten tartása, illetve az esetlegesen kikerülő radioaktív anyagok
szétterjedésének megelőzése is.
Az NRHT létesítése és üzembe helyezése szakaszosan történt/történik:
- Az első ütemben elkészültek a felszíni telephely mindazon létesítményei és rendszerei, amelyek lehetővé tették a paksi atomerőműben felhalmozódott szilárd hulladékok egy részének (tömörített vegyes szilárd hulladék, 200 literes hordókba csomagolva) átvételét és a felszín alatti elhelyezésük előkészítését az átvett hulladékos hordók betárolásával a technológiai épület e célt szolgáló csarnokában.
- A második ütemben 1 db tárolókamra kiépítése (I–K1) és egy további kamra kihajtása (I–K2), illetve a felszíni és az egyéb felszín alatti létesítmények kialakítása és véglegesítése befejeződött. 
A sugárvédelmi és környezetellenőrző rendszer követte az NRHT kiépítését, a párhuzamos működtetés során megtörtént a rendszer bővítése és az átalakítása.