Energiakörkép a XXI. század elején

„Takarékoskodjunk az energiával!” Manapság ezt a jelmondatot sokfelé lehet olvasni, hallani. Az iskolában viszont azt
tanítják, hogy az energia megmarad. Akkor mit jelent ez valójában? Írásunkban bemutatjuk a villamos „energiatermelés”
fizikai és kémiai alapjait, rövid áttekintést adunk a világ, az Európai Unió és hazánk energia-előállítási terveiről, valamint
néhány energiaforrás felhasználási lehetőségeit elemezzük, illetve ezek oktatási vetületeit mutatjuk be.
Ez a főképp általános energetikával foglalkozó cikk nem elsősorban a gyakorló energetikusok, hanem a visszajelzések alapján a
Nukleont már szép számmal olvasó tanárok, érdeklődő középiskolai diákok és felsőoktatási hallgatók számára készült. A
tanároknak olyan szakmai segítséget, háttérismeretet nyújthat, amely felhasználásával bátrabban mernek az energiával
kapcsolatos különböző csoportos feldolgozásokat szervezni tanulóik számára. A tanulságos, való életből vett és valós adatokkal
végzett modellszámítások segítenek bemutatni a modern energetikát, hogy a tanulók lássák, miként lehet egyszerű matematikai
eszközök segítségével utánaszámolni a különböző híradásokban, tervezetekben számszerűen megjelenő állításoknak, és ne
„dőljenek be” megalapozatlan, a tényeket mellőző kijelentéseknek, a sokszor a környezetvédelem álcája mögé bújó lobbi
csoportoknak, vagy a környezetvédelem irracionális képviselőinek. Ennek a háttértudásnak a kialakítása a tudatos emberré
nevelés fontos részét képezi és ez a fizika, a kémia és a feladatmegoldás tanításának egyik legfőbb célja.
Energertics panorama of the early XXI. century
"Save energy!" Nowadays this slogan can be read and heard in many places. In the school, however, they taught us
that energy is conserved. So what does this really mean? This article describes the physical and chemical
foundations of the "production" of electrical energy. We provide a brief overview of world energy production and
the future plans of the European Union and Hungary, as well as the possible uses of some energy resources are
analyzed and the educational dimensions of these are presented.
This article mainly about basic energetics is not primarily for energeticists, but for the fair number of teachers,
interested high school and university students reading Nukleon. It could provide professional help and background
knowledge for teachers so that they could more easily organize different energy-related teamwork groups for their
pupils. The instructive model calculations of real-life situations performed with real data helps to introduce the
modern energetics and helps the students realize how to create simple mathematical tools to check on the various
data displayed in news reports and statements, and not "fall for" unfounded facts published by various groups,
often hiding behind the guise of environmental lobby, or the irrational representatives of some environmental
issues. The organization of this background knowledge is an important part in the development of conscious,
rational human beings and this is one of the main aims of the education of physics, chemistry and calculus.

Csatolt anyag: