Epizódok a fizikatanítás történetéből - Szubjektív visszaemlékezés

Hazánkban a fizika önálló tantárggyá a latin gimnáziumokban Mária Terézia uralkodása alatt vált. Azóta a fizika tanítása sok reformot ért meg. Jelen írásban az 1972-es oktatáspolitikai határozat alapján kialakított fizikaoktatásra és az azóta bekövetkezett változásokra koncentrálok. Az írásban röviden bemutatom az abban az időben készült általános iskolai és gimnáziumi tankönyvek szerkezetét, fő gondolati csomópontjait – kitekintve arra, hogy ezek napjainkra miként változtak meg a különböző Nemzeti alaptantervek hatására. Milyen oktatási segédletek, szakmai folyóiratok álltak a tanárok rendelkezésére?

Episodes from the History of Physics Teaching - A subjective recollection

In Hungary, physics became an independent subject in Latin high schools during the reign of Maria Theresa. Since then, the teaching of physics has undergone many reforms. In this paper, I focus on the physics education established on the basis of the 1972 educational policy decision and the changes that have occurred since then. In this article, I will briefly present the structure of the elementary school and high school textbooks produced at that time, with a view to their main points of view and how they have changed to the present day as a result of the various National Core Curriculums. What educational aids and professional journals were available to the teachers?