XVI/2

Primerköri forgalom becslése reaktorfizikai megközelítéssel

Az atomerőműben fontos feladat a primerköri hőhordozó-közeg forgalmának a meghatározása. A primerköri forgalom határozási módszere diverzitásának növelése érdekében egy a reaktorfizikai paramétereken alapuló eljárás kidolgozására is felmerült az igény. A módszer alapja a C-PORCA reaktorfizikai program által számolt kritikus bórsav-koncentráció értékének a méréssel való összehasonlítása. Az elemzés érdekében fejlesztett Python kód a mért és a számított bórsav-koncentráció kiértékelését kampányonként egyenletesen elosztott kiégési állapotban végezte.

VVER-1200 üzemanyagciklus-hosszabbításának vizsgálata Monte Carlo programban a Gd-155-izotóp kiégő méreg alkalmazásával

A gadolínium-oxidot (Gd2O3) kiégő méregként számos könnyűvizes reaktorban alkalmazzák nagy neutronabszorpciós hatáskeresztmetszete és urán-dioxidban való jó elkeverhetősége miatt. A Gd2O3 azonban csökkenti az UO2-Gd2O3 üzemanyag hővezető képességét, ami magasabb tablettahőmérsékletet eredményez. Ennek elkerülése érdekében jelenleg a kiégő mérget tartalmazó üzemanyag-tablettákban alacsonyabb 235U-dúsítást alkalmaznak.

Látogatásom az ITER-ben - A hely, ahol először születik csillag a Földön

Az utóbbi hónapokban újra a középpontba került az ITER, jelenleg az egyik legnagyobb nemzetközi mágneses fúziós kutatás-fejlesztési projekt a világon, amelynek célja a villamos-energiát termelő, jövőbeli erőművek technológiájának kifejlesztése. A fúzió az a nukleáris reakció, amely a napot és a csillagokat működteti.

Epizódok a fizikatanítás történetéből - Szubjektív visszaemlékezés

Hazánkban a fizika önálló tantárggyá a latin gimnáziumokban Mária Terézia uralkodása alatt vált. Azóta a fizika tanítása sok reformot ért meg. Jelen írásban az 1972-es oktatáspolitikai határozat alapján kialakított fizikaoktatásra és az azóta bekövetkezett változásokra koncentrálok. Az írásban röviden bemutatom az abban az időben készült általános iskolai és gimnáziumi tankönyvek szerkezetét, fő gondolati csomópontjait – kitekintve arra, hogy ezek napjainkra miként változtak meg a különböző Nemzeti alaptantervek hatására.