A fizika- és a kémiatanítás eredményessége

2009-ben két reprezentatívnak minősíthető adatgyűjtést végeztünk. Jelen írásban ezekről számolok be.
Vizsgálatainkban a műszaki felsőoktatásba beérkező hallgatók felkészültségének felmérését végeztük el fizika és kémia tantárgyakból, mivel egy ilyen jellegű, több felsőoktatási intézményben is elvégzett, széleskörű vizsgálat alkalmas lehet arra, hogy az oktatási kormányzat figyelmét felhívja a közoktatásban lezajlott negatív jelenségek kezelésének elodázhatatlanságára, hiszen a deklarált célok között szerepel a műszaki természettudományos végzettségű szakemberek képzésének kiemelt támogatása.
A felmérő megíratásában minden olyan felsőoktatási intézmény részt vett, ahol fizika, kémia illetve vegyészmérnök BSc képzés van, és több olyan intézmény, ahol mérnököket képeznek és a fizika alapvetően fontos a tanulmányok szempontjából, illetve ahol a kémia alapvetően fontos, mint pl. környezettan, környezetmérnök szakos hallgatók esetében.