Htközeg áramlásának vizsgálata VVER ftelem-kazetta fejrészben lézeroptikai méréstechnikákkal, CFD validációhoz

A VVER-440 típusú reaktor kazettamodelljén végzett kísérleteink célja a központi csőben levő áramlás keveredésre gyakorolt hatásának vizsgálata volt. A központi csőbe egy belső cső alkalmazásával a feltételezettnél nagyobb forgalmú közeget juttattunk. A sebességmérés eredményein megfigyelhet a központi csőhatása az áramlási tér középső részén elhelyezkedő, relatíve nagyobb sebességű csóva révén. Kisebb kazettaforgalomnál a profil jellege is megváltozott. A központi cső hidegebb közegét a pálcák elektromos fűtésével, illetve a központi cső forgalmának visszahűtésével értük el. A hőmérsékletmérés eredményein megfigyelhető a központi csőben történ áramlás által okozott hideg csóva. A nagyszámú mérésből elegendő  adatot tartalmazó adatbázis jött létre a FLUENT kód kazetta szintű validálásához.

Csatolt anyag: