Hatvan éve alakult meg az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Sugárvédelmi Szakcsoportja

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Sugárvédelmi Szakcsoportja 1962-ben alakult meg. A Szakcsoport minden évben háromnapos Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyamot rendez (idén a 47.-et), és az évet klubdélutánnal zárja. Rendszeres kiadványa a Hírsugár, ami egyben a vezetőség tájékoztatója a tagság felé. Szakmai cikkeket a Sugárvédelem című online folyóirat közöl. A Sugárvédelmi Szakcsoport elnevezése 2021 óta Sugárvédelmi Szakosztály. A Szakosztály évente egy-két Sugárvédelmi Emlékérmet ad ki. Az ELFT sugárvédelmi kitüntetése a Bozóky László-díj, amit eddig hat tagtársunk kapott meg. Összefoglalva megállapítható, hogy az elmúlt hatvan évben adottak voltak a feltételek az eredményes munkához az ELFT Sugárvédelmi Szakosztályban.

The Radiological Protection Section of the Eötvös Lóránd Physical Society was founded 60 years ago

The Radiation Protection Section of the Eötvös Loránd Physics Society (ELFT) was founded in 1962. The Section organizes a three-day Radiation Protection Continuing Education Course every year, this year the 47th, closing the year with a club afternoon. Its regular publication is Hírsugár, the management information for the Section’s members. Professional articles are published by the online journal Radiation Protection. The Section awards one or two Radiation Protection Commemorative Medals per year. ELFT's Radiation Protection Award is the László Bozóky Award, which has been awarded to six of our members so far. In summary, it can be concluded that the conditions for effective work were given in the last sixty years in the Radiation Protection Section of the ELFT.

Csatolt anyag: