Hidrogénfúziós reakciók csillagokban

Napunk és a hozzá hasonló fősorozatbeli csillagok magfúziós reakciók révén termelik energiájukat, melyek során négy hidrogén atommagból egy hélium atommag képződik. A folyamat nem egy lépésben, hanem számos magreakció részvételével zajlik. Jelen cikkben ezeket a reakciókat, az úgynevezett pp-láncok és CNO ciklusok reakcióit veszem sorra, bemutatva főbb jellemzőiket. A cikk végén röviden kitérek a tárgyalt reakciók kísérleti vizsgálatának lehetőségeire.