V/2

A Becquerel - sugaraktól a chicago-i reaktorig I. rész A kezdetek

Az atommag átalakulásával kapcsolatos jelenségek felfedezése alapvetően megváltoztatta az emberiség életét. Három részesre tervezett cikksorozatunkban Becquerel felfedezésétől a Chicagóban 1942-ben megépített első nukleáris reaktor elkészültéig követjük nyomon az eseményeket, melynek 70 éves évfordulója van ebben az évben. Kiemelten foglalkozunk a felfedezések történeti hátterével, továbbá a magyar tudósok hozzájárulásával.

Hidrogénfúziós reakciók csillagokban

Napunk és a hozzá hasonló fősorozatbeli csillagok magfúziós reakciók révén termelik energiájukat, melyek során négy hidrogén atommagból egy hélium atommag képződik. A folyamat nem egy lépésben, hanem számos magreakció részvételével zajlik. Jelen cikkben ezeket a reakciókat, az úgynevezett pp-láncok és CNO ciklusok reakcióit veszem sorra, bemutatva főbb jellemzőiket. A cikk végén röviden kitérek a tárgyalt reakciók kísérleti vizsgálatának lehetőségeire.