A magfizika tanításának hatékonysága

A fizikán belül talán a magfizika az egyetlen témakör, amely komoly és valós érzelmeket vált ki az emberekből. Sokan már a radioaktivitás szó hallatán is megijednek, szintén sokan vannak azok, akik a nukleáris energiatermelést hisztérikusan elutasítják. Ennek ellensúlyozását kellene, hogy képezze a középiskolás fizikaoktatás. Kutatásomban éppen arra keresem a választ, hogy ez valóban így van-e? Középiskolás diákok magfizika tudását és atomenergiához kapcsolódó érzelmeiket, gondolataikat elemeztem kérdőíves vizsgálat módszerével. A kérdőívet közel 300 középiskolás diák töltötte ki, akik már befejezték fizika tanulmányaikat, vagyis a kérdőívben szereplő összes fogalmat a tantervek szerint ismerniük kellett. Az elemzés során segítségemre voltak korábbi felmérések, így ezekkel összehasonlítást végeztem.
Csatolt anyag: