Módszertan a külső események kombinációja biztonságra gyakorolt hatásának értékeléséhez

A külső veszélyekkel szembeni védettség vizsgálata és a külső veszélyekre vonatkozó valószínűségi biztonsági elemzés középpontjában ez ideig elsősorban egyedi külső veszélyeztető események álltak. A magas szintű nemzeti szabályozások számos követelménye, nemzetközi ajánlások, valamint a fukusimai atomerőmű-baleset tanulságai is ráirányították a figyelmet arra, hogy nukleáris létesítmények, így atomerőművek esetében szisztematikusan fel kell mérni és vizsgálni kell a külső veszélyek kombinációit. Ez a cikk összefoglalást ad a veszélyek azonosítására és szűrésére, a valószínűségi veszélyeztetettségelemzésre, az erőművi védettség értékelésére, az erőművi válasz és sérülékenység vizsgálatára, az eseménylogikai modellezésre és a kockázat számszerűsítésére vonatkozó módszertan főbb szempontjairól.

Methodology of selecting combinations of external hazards and assessing the effects of such hazards

The analysis and evaluation of plant resistance against design basis loads and the Probabilistic Safety Assessment of NPPs are limited mostly to single external hazards. Some relevant requirements of high level national safety regulations as well as international recommendations and lessons learned from the Fukushima Dai-ichi NPP accident point out the need for a systematically surveying and assessing of the combinations of external hazards for NPPs. This paper presents an overview of the methodological aspects for hazard selection and screening, probabilistic hazard assessment, evaluation of plant protection, plant response and fragility analysis, development of event sequence models, and risk quantification.

Csatolt anyag: