Nyomottvizes atomreaktorok fűtőelem-kötegeinek elhajlása Áttekintés

Az 1990-es évek közepén számos nyomottvizes reaktorral szerelt atomerőmű üzemeltetője számolt be a szabályozó rúdnyalábok elakadásáról azok fűtőelem-kötegbe történő beejtése során. Akkor a vizsgálatok kiderítették, hogy a jelenség fő oka a fűtőelemkötegek jelentős deformációja (oldalirányú elhajlása), amely miatt a szabályozó rudak és azok vezető csövei között a súrlódás
jelentősen megnövekszik, ezzel lassítva, vagy megakadályozva azok mozgását.
Jelen áttekintés célja az, hogy a problémát, mint a biztonságos működést befolyásoló jelenséget általánosságban bemutassa, illetve az ahhoz kapcsolódó – a nyílt szakirodalomban publikált – tanulmányokat és azok eredményeit összefoglalja. A deformációt befolyásoló paraméterek és folyamatok feltárására, illetve megértésére irányuló kutatási irányok és módszerek is bemutatásra kerülnek.