A Paksi Atomerőmű teljesítménynövelése következtében kialakuló csővezetéki rezgésállapot változás vizsgálata

A paksi atomerőmű blokkjai teljesítménynövelésének (TN) tervezésekor a csővezetéki rezgésállapot változásának vizsgálatát – a TN program részeként – az ellenőrzések sorába kellett illeszteni. Mivel a nemzetközi gyakorlatban nem találkoztunk alkalmazható megoldással, ezért a paksi szakemberek dolgozták ki az ellenőrzések módszerét.
A kialakítandó méréssel szemben elvárás volt, hogy üzem közben elvégezhető legyen, a blokkok üzemét ne veszélyeztesse, a vizsgálatot végző személyek számára ne jelentsen kockázatot, valamint a mérési eredmények reprezentatívak legyenek, szükség esetén reprodukálni lehessen őket, és megfelelő bemenetet képezzenek a szabvány szerinti kiértékeléshez. A módszer kialakításakor először az ellenőrizendő technológiai csővezeték szakaszok kijelölését kellett elvégezni, majd a mérési technikát kellett kiválasztani, végül a kiértékelés módját kellett kialakítani.
A mérési sorozat lefolytatásához egy referencia blokkállapotot kellett létrehozni a mérések idejére, mely állapotot egy üzemviteli program végrehajtása hivatott biztosítani. Az üzemviteli program végrehajtásáért a Paksi Atomerőmű Zrt. Rendszertechnikai Osztálya (RTO) volt a felelős. A kapott mérési eredményeket a Diagnosztikai Csoport és az Öregedéskezelési Osztály szakemberei értékelték.
Csatolt anyag: