A pozitronemissziós tomográfia (PET) elvi alapjai és feldolgozási lehetőségei a középiskolában II. rész

Írásunk első részében az elektron-pozitron annihiláció elvi alapjait mutattuk be. Jelen második részben egy konkrét mérés leírását adjuk közre a mérési adatokkal és a kiértékeléssel együtt. A mérési összeállítást Veres Gábor egyetemi adjunktus és Csorba Ottó mérnök-oktató készítette.

In the first part of the article we presented the theoretical foundations of positron annihilation. This second part contains the description of a concrete measurement process, together with the recorded data and its evaluation.

Csatolt anyag: