Primerköri forgalom becslése reaktorfizikai megközelítéssel

Az atomerőműben fontos feladat a primerköri hőhordozó-közeg forgalmának a meghatározása. A primerköri forgalom határozási módszere diverzitásának növelése érdekében egy a reaktorfizikai paramétereken alapuló eljárás kidolgozására is felmerült az igény. A módszer alapja a C-PORCA reaktorfizikai program által számolt kritikus bórsav-koncentráció értékének a méréssel való összehasonlítása. Az elemzés érdekében fejlesztett Python kód a mért és a számított bórsav-koncentráció kiértékelését kampányonként egyenletesen elosztott kiégési állapotban végezte. Az elvégzett számítások és a mért bórsavadatok legjobb egyezése esetén megkaptuk a vizsgált kampányok kiégéséhez leginkább illeszkedő hűtőközeg-forgalom becsült értékét.

Abstract

In a nuclear power plant an important task is to determine of the coolant flow in the primary circuit. In order to increase the diversity of the methods of calculation of the primary circuit coolant flow, there was also a need to develop a process based on reactor physics parameters. The basis for the method is the comparison of the values of the critical boric acid concentration calculated by the reactor physics program C-PORCA with the measurement. The Python code developed for the analysis performed the evaluation of the measured and calculated boric acid concentration in a burn-up condition evenly distributed per fuel cycle. In the case of the best match between the performed calculations and the measured boric acid values, we get the estimated value of the coolant flow rates that best matches the burn-up of the current cycles.

Csatolt anyag: 

Hozzászólások

.