A RENATE atomnyaláb diagnosztika szimuláció általánosítása és alkalmazása az ITER diagnosztikai nyalábjára

A fúziós kutatások során egyik leggyakrabban használt aktív plazmadiagnosztika az atomnyaláb emissziós spektroszkópia (BES). Jelen cikk a BME NTI által ezen diagnosztika működésének modellezésére kifejlesztett RENATE szimulációs kód új, továbbfejlesztett változatát hivatott bemutatni. A 2010-es fejlesztések által a RENATE képessé vált hidrogén, illetve deutérium nyalábanyagok, továbbá komplex szerkezetű nyalábok (pl. f(t3nyalábok) szimulációjára általános 3D geometriában. Az így keletkező kód egy univerzális BES diagnosztika szimulátor, ami alkalmasnak bizonyult az ITER-re tervezett, a sűrűségfluktuációkat megfigyelő BES diagnosztika működésének szimulációjára is.