A talajok cézium-137 koncentrációja Pest megyében

1992-óta működik hazánkban egy talajvédelmi megfigyelő hálózat, a Talajvédelmi Információs és Monitoring Rendszer (TIM). Ennek keretében az ország talajaira reprezentatív pontokon állnak rendelkezésre talajminták, amelyek kiváló lehetőséget biztosítanak a 137Cs talajban történő előfordulásának az eddigieknél részletesebb vizsgálatára. Ebben a munkában 45 Pest megyében található TIM pont talajmintáiban határoztuk meg a 137Cs koncentrációját gamma-spektroszkópia segítségével. Egy az eddigieknél részletesebb térképen jelenítettük meg a 137Cs térbeli eloszlását. Egy kiválasztott talajszelvényben megállapítottuk, hogy a 137Cs eloszlása a mélységgel gyorsan csökken, vertikális migrációja lassú. Ezt a lassú mozgást az anyagvizsgálati eredményeink alapján a talaj agyagásvány tartalma, elsősorban a kaolinit és az illit jelenléte okozza.
Csatolt anyag: