Teljesítménynövelés radiokémiai és vegyészeti ellenőrzése

A paksi atomerőmű blokkjainak teljesítménynövelése alatti radiokémiai és vegyészeti ellenőrzésekor a vizsgálati terjedelmek mind a visszaindulási, mind pedig a felterhelési fázisokban meghaladták a kezelési utasításokban előírt gyakoriságokat. Különös figyelmet fordítottunk a radiokémiai és a kémiai paraméterek változásának nyomon követésére, a hőhordozóban lévő hasadványtermékek és felaktiválódott korróziótermékek aktivitás-koncentrációjának változásaira. A teljesítménynövelési programok végrehajtása közben a vizsgált radiokémiai és kémiai paraméterek megfeleltek a Műszaki Üzemeltetési Szabályzatban (MÜSZ) és a 01-02VE06 Vegyészeti Kezelési Utasításban az adott üzemállapotokra vonatkozó kritériumoknak. A megemelt hőteljesítményen felvett jellemzők nem tértek el a 100%-os üzemre jellemző és az üzemviteli dokumentációban szereplő adatoktól, és nem érték el az üzemeltetési korlátokat.
A primerköri hőhordozó kémiai összetételére és a radioaktív izotópok aktivitás-koncentrációjára vonatkozó vizsgálati eredményeket összehasonlítottam a teljesítménynövelés előtti kampányok közel azonos időszakában mért értékekkel, valamint a teljes kampányokra vonatkozó vizsgálati eredményekkel. Valamennyi blokk esetében megállapítható, hogy az összehasonlításul vett kampányokban a mért paraméterek többsége közel azonos volt, a kampányokra jellemző lefutásokat és változásokat mutatták. A primerköri hőhordozóban vizsgálati eredményeink alapján anomáliára és inhermetikusságra utaló jelenségeket nem tapasztaltunk, a zónában üzemelő fűtőelemek tömörek voltak.