Új fűtőelemek bevezetéséhez, a teljesítménynövelés engedélyezéséhez szükséges számítógépes modellezés

Az utóbbi időben a VVER-440 típusú erőművek egy részében, így a Paksi Atomerőműben is végrehajtott teljesítménynövelés és ezzel párhuzamosan a gazdaságos üzemanyag-felhasználás szükségessé tette a dúsítás növelését. Ugyanakkor a tároló és szállító eszközök szubkritikusságát gadolínium-tartalmú kiégő méreg alkalmazásával biztosították, ami előnyösnek bizonyult a zónatervezés szempontjából is. A KFKI Atomenergia Kutatóintézetben (AEKI) a teljesítménynöveléshez és a kiégő mérget tartalmazó fűtőelemek engedélyezéséhez végzett zónatervezési és üzemzavari elemzések során jelentős részben saját fejlesztésű kódokat használtak. A cikk bemutatja az elemzések céljára kifejlesztett kódrendszert és annak kapcsolatait, valamint annak saját fejlesztésű rektorfizikai elemeit. A továbbiakban a felmerülő metodikai kérdések közül – példaként – részletezi, milyen keretparaméterrel lehet a hűtőközeg állapotát korlátozni úgy, hogy eközben a kötegen belüli teljesítmény-eloszlás és a hűtőközeg-keveredés hatása is figyelembe van véve. Ezután a cikk – további metodikai példaként - rámutat a tablettán belüli teljesítmény-eloszlás szerepére, és a rúdkilökődés példáján bemutatja a stacionárius és tranziens fűtőelem-viselkedési kódok használatának jelentőségét.