Zajdiagnosztikai módszerek alkalmazása a baleseti állapotban lévő reaktorok állapotának ellenőrzésére

A zajdiagnosztikai módszerek fejlesztését a normális üzemállapottól való eltérés korai, még a biztonságot nem veszélyeztető stádiumban való detektálásának szándéka motiválta. E módszerek közül – jelentős mértékben a magyar diagnosztikai iskola eredményeinek köszönhetően – a reaktorban, a hűtőközeg áramlással terjedő perturbációk és a termohidraulikai paraméterek zajának diagnosztikai célú monitorozása kapott jelentős szakmai figyelmet. A fukusimai reaktorok állapotának monitorozása a baleset során komoly nehézségeket okozott, különösen a reaktorban lévő hűtőközeg-szint ellenőrzése, amelyet az adott körülmények között a standard műszerezéssel nem lehetett mérni. A dolgozatban – egy lehetséges kutatási program kérdésfelvetéseinek szintjén – a reaktorokban baleset során kialakuló állapot zajdiagnosztikai módszerekkel történő ellenőrzésének lehetőségét vázoljuk fel, felkínálva az ötletet a szakterülettel foglalkozók kritikájának.