V/4

Hidegneutronok alkalmazása elemanalitikai és magfizikai kutatásokban

Az MTA Energiatudományi Kutatóközpont üzemelteti a Budapesti Kutatóreaktort és a hidegneutron nyalábján létrehozott PGAA-NIPS mérőberendezést. E cikkünkben bemutatjuk a berendezést és néhány példát mutatunk be a berendezésen elért legfrissebb kutatási eredményeinkből. Az alábbi példákban a világon egyedüliként megvalósított méréseket ismertetünk, amelyek során berendezésünkkel kiemelkedő kutatási eredményeket értünk el, így versenyképessé váltunk a nagyobb fluxusú hasonló mérőhelyekkel.

Neutronfizikai kutatások Debrecenben

Debrecenben az 1950-es évek elejétől folynak neutronfizikai alap- és alkalmazott kutatások. A számos részt vevő kutató munkájának eredményeként nemzetközi szinten is elismert fontos eredmények születtek. Nukleáris adatok mérésével és modellszámításokkal, dedikált adatkönyvtárak összeállításával jelentősen hozzájárulnak a korszerű mérési módszerek és alkalmazásaik elterjesztéséhez. Nukleáris módszerek fejlesztésével és képzési programokkal mintegy negyven éve működnek közre az ENSZ Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ilyen célkitűzéseinek megvalósításában.

Nyolcvan éves a neutron

A neutront, mint elemi részecskét James Chadwick fedezte fel 1932-ben - ez nemcsak a tudományban jelentett hatalmas előrelépést, hanem nagyban befolyásolta 20. század történelmét is, új utakat nyitott a nukleáris kutatásokban és az energiatermelésben. A neutronkutatásoknak számos önálló ágazata fejlődött ki a magfizikától a kondenzált anyagok kutatásán át a reaktor-fizikáig. Magyar tudósoknak a kezdetektől napjainkig meghatározó szerep jutott ezen a tudományterületen.