Boroszilikát üvegek szerkezetvizsgálata neutrondiffrakcióval

A neutrondiffrakció széles körben alkalmazott módszer kondenzált anyagok atomi szerkezetének felderítésére. A vizsgált anyagok rendkívül széles kört ölelnek fel, így egykristályok, polikristályok, nanokristályok, tömbi méretű ipari szerkezetek, illetve amorf anyagok tanulmányozhatók. Jelen cikkben a neutrondiffrakciós módszer elméleti és kísérleti alapjait mutatjuk be amorf anyagokra. A rövid távú atomi rendeződés meghatározását urán-tartalmú boroszilikát üvegeken kapott eredményekkel illusztráljuk. Egyúttal bemutatjuk a Budapesti Kutatóreaktor mellett működő neutrondiffrakciós mérőhelyet is.