Az ITER töltéscsere diagnosztikájának fejlesztése

A fúziós energiatermelés megvalósítására irányuló világméretű összefogás jelenlegi legnagyobb vállalkozása az ITER tokamak építése. Az ITER plazmaközepi töltéscsere-spektroszkópia (CXRS) diagnosztikájának építését az EU végzi KFKI RMKI és BME részvétellel. A CXRS diagnosztika arra a fizikai jelenségre épül, hogy a plazmába belőtt nagyenergiájú atomnyaláb atomfizikai folyamatokon keresztül karakterisztikus hullámhosszú fotonok keletkezését okozza. Ezen fotonokat a nyaláb optikai megfigyelésével detektáljuk, és az emisszió nyalábmenti eloszlásából számos plazmaparaméter térbeli eloszlására tudunk következtetni. A magyar fél a CXRS periszkóp egy kritikus elemének mechanikai és hőtechnikai tervezését végzi, illetve a diagnosztika képességeinek bővítési lehetőségét vizsgálja sűrűségfluktuációs méréssel.

Csatolt anyag: